S názvem                                                                     
Zvuková instalace inspirovaná názvy výstav, které proběhly ve státních galerích a muzeích umění v období od roku 1989 do dnes. Jednotlivé názvy výstav jsou nahrané / reprodukované v alfabetickém pořadí a umožňují divákovi si pomyslné výstavy na základě vlastních asociací představit. Audio CD 60 min.

Rok: 2008 — 2010

A

Antipocty
Apokalypsa
Appassionata humana
Asymetrická harmonie

B

Barevná zastavení
Barevný vodopád
Barva – Duch – Tvar
Bez hranic
Batrachomyomachia
Bilance
Bizarní memento
Bloudění
Bohatství

C

Cesta
Cesta – řeč
Cesta naostro
Cesta někam
Cesta labyrintem
Cestami ilustrace
Cestou – necestou
Cesty a sny
Cesty k monumentalitě
Citem k obrazům
Civilizace
Cykly
Čas a …
Čas obrazu
Čas pro jasnost
Černá na bílé
Člověk a krajina
Čtvrtý rozměr

D

děje, děje…
Demyelinizovaná mementa
Dialog – hmota – prostor
Dialogy s hmotou…
Divočina – příroda, duše, jazyk
Do nitra
Dostředivé okraje
Dotebe
Dotek časů minulých
Doteky
Doteky země
Dotyk sochy
Druhá míza
Druhý pohled
Duch Svatý Otevřený
Duše prostoru
Důvěrné příběhy
Dva světy
Dva světy – květy z ráje
Dvě cesty
Dveře
Dvojice – různé pozice

E

Emigrant ve věčnosti
Emoce a forma
Energie: světlo a hmota
Etnické doteky
Experiment, řád, důvěrnost
Exprese

F

Fascinace neviděným
Figurální kresby
Forma – koncept, hmota – dotek, pozitiv – negativ
fo.tečky
Foto a slovo
Fragmenty

G

Geometrie v meziprostoru
Gesto a tvář
H
Hledané tvary
Hledání monumentu
Horká jehla
Hra – hmota – geometrie – světlo

CH

Chaoticon
Chrámy

I

Identifikace
Ikona
Ikonosféra
Iluze a sny
Imaginární dialog
Imaginární kosmos
Imaginární svět
Inspirace
Interpretace
Intimní krajiny

J

Jádra
Jedna k druhé
Jednobarevný svět
Jemnou linkou
Jiná priorita
Jinde v čase
Jistá retrospektiva

K

Klidné věci
Kódy a znamení
Koláže
Komplementární svědectví
Komparace
Komunikace písmem & obraz
Koncentrace pohybu
Konfrontace
Kontakty
Kontrasty
Kontrasty, kontakty, konfrontace
Konvergence
Krajina
Krajina roste nahá
Krajina zahrada
Krajiny a abstrakce
Krajiny návratů
Krystalický prostor
Kvalitní řešení

L

Labyrint
Labyrinty času
Lysistrata

M

Magický svět
Magie fotografie
Malá retrospektiva
Malý formát
Mapování prostoru
Mé druhé já
Město, místo
Metafory prostoru
Mezi obrazem a zvukem
Mezi přírodou a kulturou
Mezi těly
Mezi tradicí a budoucností
Mezi tradicí a experimentem
Mladé profily
Mladé setkání
Monochromie
Monotypy
Monument transformace
Možnosti proměny
Multifocus
Muž cesty
Mýty ve světle

N

Na hranici skutečnosti a snu
Na papíře …, na skle …
Nad / podzemí
Nálady a nokturna
Naslouchání hlasu kamene
Nástroje otevřených her
Návrhy symbolů
Návraty
Návraty do krajiny
Návraty k sobě
Nebe je v tobě
Negativ etc.
Nejhlubší vrstvy
Nejisté vyhlídky
Neklidem k Bohu
Nezapomínky
Nová alchymie
Nová citlivost
Nová instalace

O

O blízkém a vzdáleném
O čísle, míře a váze
O figuře
O krajině
…o lidech…
… o přírodě…
O věcech
O věcech přírodních
O věřících a nevěřících
Oblouk životní tvorby
Obrácený pohled
Obrazy & básně
Obsese – realita – utopie
Ocel a čas
Od krajiny k rastrům
Od nepaměti k paměti
Od sochy… Od sochy…
Od země přes kopec do nebe
Odlesky kresby
Ohlédnutí
Oinirické vize
Okna
Opakování
Optikální kontakty
Orbis Pictus
Otáčení
Otevřené možnosti
Otevřené pole
Otisk Člověka
Outsider osudem
Ozvěny
Ozvěny a nápovědy
Ozvěny minulosti

P

Palety vlasti
Parafráze
Plovoucí v čase
Pocity a intuice a impulsy
Pocta divnosti
Podivuhodný svět
Podobenství duší
Podněty z přírody
Podobizny
Poetické koláže
Poezie a krása
Pohled ze dvou stran
Pohledy do sbírek
Pokus o portrét osamělého běžce
Pokus o retrospektivu
Popis jednoho zápasu
Poslední obrazy
Posvém po svém
Postava v pohybu
Potkávání
Práce
Práce města
Práce na papíře
Pravda, láska, lež a nenávist
Právo na krajinu
Prchavý svět
Probuzená minulost
Prolínání
Proměny
Proměny člověka
Promlčená doba
Proslov
Prostor a čas
Prostor a humanita
Prozařování
Přemístění
Příběhy
Příběhy bílé a černé
Příjemné závislosti
Příroda, duše, jazyk
Příroda ve skle
Přírodní procesy
Průzračný svět
Prvocit
Půdorys světla
Půst očí

Q

R

Repetice
Retrospektiva
Rozbít hranice
Rozmanitá strohost
Rozum a cit
Řeč umění

S

S kolemjdoucím
Sám proti sobě
Sedimenty paměti
Sen o Apokalypse
Sen o skutečnosti
Síla a světlo
Síly přírody
Skelet krajiny
Skleněné obrazy
Sklo a prostor
Slovem i obrazem
Smělými tahy
Socha a hlína
Současná minulost
Soumrak úsvitu
Soustředěný pohled
Souvislosti
Staré a nové obrazy
Stín-pohyb-stín x samota
Stopy paměti
Stratifikace ohně
Střežený chaos
Studie a definitivy
Sváry zření
Svědectví věků
Svět jako struktura, struktura jako obraz
Svět pavích ok
Svět podle nás
Svět ticha a fantazie
Světelné překvapení
Světelné umění
Světlo – čas – prostor
Světlo a odraz
Světlo a stín
Světlo je neviditelné
Světlo zrození
Stereotypy přírody
Stín
Stíny
Stopy cest
Syrové umění
Šest cyklů

T

Tajnosti a legendy
Tajnosti a příběhy
Tělo jako důkaz
Těžko popsatelná společnost
Téma kresba
Ticho
Tichý život věcí
Tisíce květů
Tóny barev
Trialog
Tvorba mladých let

U

Událost v krajině
Umění a příroda
Umění hry
Umění je abstrakce
Umění zastaveného času
Umění zrychleného času

V

V barvě
V dimenzích prázdna
V minulosti a dnes
V rytmu letu
V upravené krajině
V zajetí vášně
V zakletí čar
Variace na dané téma
Včera a dnes
Ve větru
Ve víru nitra
Ve znamení čtverce
Vertikální formy
Veselost osamění
Věčná pomíjivost
Více světla!
Vidění kamene
Vidět znamená vše
Vize
Vizuální koncepty
Vlhkou stopou
Vše je tak pomalé
Všední nesmrtelnost
Vrstvy
Výběr z díla
Vyhynulé formy
Výklad šablon
Vylepšení
Vymezení
Vývoj, souvislosti, přehled…
Vzdálená blízkost
Vzplanutí

W

X

Y

Z

Z jednoho těsta
Z přírody a(nebo) z duše
Za naším světem
Zademknekonečnu
Záliv smrti
Zamlčená moderna
Zápas
Zátiší
Zátiší a krajina
Zatmění
Závan vrtochů
Záznam paměti
Záznamy světla
Země – Dotebe
Zevnitř
Zítra je dnes
Zjevení a stíny
Zjevení-Existence-Pravda
Zjevování
Zkoumání prostoru
Zlé jazyky
Znamení prostoru
Zpaměti
Zrcadlo srdce – zrcadlo duše
Zvěstování
Žena – Objekt
Živé přenosy
Živly
Život a dílo
Život věcí
Životaběh