Erratum

Kompenzační portrét: Kritizovat, účtovat si za poskytnutý servis a dostat poděkováno.
Autorka textu: Ana Dević. Translated by Mladen Domazet, 2007
Zásadní změny: Kontext Chorvatska nahrazen kontextem Česka. Jugoslávie nahrazena ČSSR. Sanja Iveković a Mladen Stilinović nahrazeno umělci Milan Knížák a Jiří Kovanda.

Úvod

Publikace Reprezentace národa byla připravena v souvislosti s naší účastí na Mezinárodním bienále současného umění (ITCA) v Praze v Národní galerii (NG) v roce 2008, které organizačně připravili Tomáš Vlček a Milan Knížák. Byli jsme pozváni, abychom realizovali nový projekt.

Pracovali jsme s tím, co NG charakterizuje jako státní instituci. NG byla ještě v roce 2008 členem Rady galerií ČR a my jsme se rozhodli osobně navštívit všech dvacet osm muzeí a galerií sdružených v této asociaci. Celý výzkum trval šest měsíců a zahrnoval státní a regionální instituce po celé České republice. Získali jsme základní povědomí o jejich typických tématech, komplikacích, vybavení a personální skladbě, včetně lepšího vhledu do toho, jakým výzvám dnešní instituce čelí ve vztahu k regionu, ve kterém fungují, ekonomice a zodpovědnosti za sbírky. Jak hodnotí svojí vlastní praxi? Jaký druh funkce, pozic a ambicí sami pro sebe artikulují?

I přes zklamání, jaké nám návštěvy a rozhovory přinesly, jsme se rozhodli nevzdat se základního rámce a tématu projektu. Očekávali jsme mnohem jasnější vize a formulované plány. Z jejich nedostatku jsme začali přemýšlet o vytvoření takzvaných Kompenzačních portrétů, inspirovaných konceptem použitým v katalogu First Papers of Surrealism vydaném v New Yorku v roce 1942. Surrealističtí malíři v něm byli požádáni, aby se prezentovali fotografiemi jiných lidí. V tomto duchu jsme vybrali relevantní texty napsané řadou zahraničních myslitelů, jež se týkaly diskursu Institucionální kritiky, přeložili je do češtiny a prezentovali je pod jmény českých institucí a jejich představitelů.

Projekt je z převážné části financovaný námi. Loga sponzorů a partnerů na straně 59 jsou pouze imaginární a sami o své účasti nevědí. Publikace na sebe bere podobu seriózně působícího výsledku mezinárodní spolupráce mezi Evropským institutem progresivní kulturní praxe (eipcp.net), programem Kultura D6 – Evropské Unie pro vzdělávání, Radou galerií ČR, Národní galerií v Praze, Nadací pro současné umění v Praze a OCA (Office for Contemporary Art Norway). Vše zaštítěno Rakouskou Raiffeisen bankou, která je aktivní v regionu. Jde o parodii reagující na rozšířenou formu korporátního sponzoringu podporujícího kritické, progresivní, intelektuální a autonomní iniciativy v místech, kam korporace tržně expandují.

Publikaci Reprezentace národa jsme po vytištění v několika kopiích rozeslali ředitelům příslušných institucí – galerií a muzeí umění. Reagovalo jen několik málo ředitelů a ještě o něco méně jich iniciovalo další dialog. Ze strany NG / ITCA bylo vyjádřeno zásadní zklamání a nepochopení základního konceptu, které vyústilo v neproplacení produkčních nákladů, ztrátu části publikací v prostorách depozitářů galerie a celkové další technické problémy během výstavy.

Zobrazit úvod k Erratu
Skrýt úvod k Erratu